Instruktør, hjælpeinstruktør, forældretræner
- sæson 2020 - 2021


Vil vil gerne give vores frivillige det bedste udgangpunkt for at kunne træne gymnaster - og det er f.eks. kurser og uddannelse. Vi har allerede planlagt en række kurser for sæson 2020 - 2021 og du skal reservere datoerne!
Vi insisterer på at have uddannede, dygtige og engagerede trænere!


Hvis du gerne vil være hjælpeinstruktør i GO i sæson 2020- 2021 - og er under 15 år, så skal du deltage i:
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum - Opstartsdag + grundlæggende modtagningskursus / rytmeworkshop.
- Dato og tid opdateres snart i Vestermark hal - GymDanmark Hjælptræneruddannelse.


Hvis du gerne vil være hjælpeinstruktør i GO i sæson 2020- 2021 - og er 15 år eller derover, så skal du deltage i:
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum – Planlægningsmøde
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum – Opstartsdag
- Dato og tid opdateres snart - Førstehjælpskursus med fokus på typiske gymnastikskader og hjerte-lungeredning
- Gymnastikuddannelse - 3 dage i 2 weekends
- EVT.- Dato og tid opdateres snart - Spring Sikker Basis 

Hvis du gerne skal være forældretræner i GO i sæson 2020 - 2021 - så skal du deltage i:
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum – Planlægningsmøde
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum – Opstartsdag
- 2Dato og tid opdateres snart - 12.00 i Spektrum - Grundlæggende teknik og modtagningskursus
- 5Dato og tid opdateres snart - Førstehjælpskursus med fokus på typiske gymnastikskader og hjerte-lungeredning
- Dato og tid opdateres snart - hele dagen - være praktisk hjælp til Forårsopvisningen - med efterfølgende middag.

Instruktører i GO i sæson 2020 - 2021 - skal deltage i:
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum – Planlægningsmøde
- Dato og tid opdateres snart i Spektrum – Opstartsdag og Åbent Hus.
- Dato og tid opdateres snart - Førstehjælpskursus med fokus på typiske gymnastikskader og hjerte-lungeredning

---------------------------------

At være instruktør i Gymnastik Odder er andet og mere end blot at møde op i gymnastiksalen. Det handler om at ville noget med gymnastikken og derigennem skabe muligheder for gymnasterne i deres videre gymnastikliv – både for bredden og eliten.

Gymnastik Odder ønsker kvalitet på gymnastikholdene i foreningen.

Kvalitet handler om. at nogle metoder og nogle tilgange til gymnastikken er bedre end noget andet.
Det kræver viden om gymnastikken, at skabe kvalitet. Dette sker gennem kurser og ved at gøre sig overvejelser over, hvad man vil med gymnastikholdet, og hvordan det bedst opnås.


Instruktør:
Du er som instruktør og som en del af foreningen ansvarlig for at følgende er i orden for at holdet kan fungere:

 

 • Planlægge og møde velforberedt op til træning hver gang.

 • Sørge for information til dine hjælpeinstruktører og forældretrænere.

 • Finde afløser eller aflyse træningen i tilfælde af sygdom o. lign.

 • Kontakte kontaktperson ved evt. problemer.

 • Deltage i planlægningsmøder, opstartsdagen i august, Åbent Hus samt møder og sociale arrangementer.

 • Svare på mails og overholde deadlines.

 • Holde dig ajour og videreuddanne dig inden for dit felt (i samarbejde med bestyrelsen).

 • Holde kontaktperson ajour med ændringerne i holdstatus, instruktører, hjælpeinstruktører, forældretrænere m.m.

 

Hjælpeinstruktør:
Du skal som hjælpeinstruktør kunne sige ja til følgende, hvis du vil være med:

 

 • Tage imod foreningens tilbud om uddannelse og deltagelse i kurser som foreningen betaler.
  • Hvis du er under 15 år er det f.eks. GymDanmarks Hjælpetræneruddannelse eller lignende.
  • Hvis du er over 15 år - eller går i 9. kl. - er det DGI's instruktøruddannelse eller lignende + Springsikker kurser m.m. 

 • Deltage i opstartsdagen i august, møder og sociale arrangementer.

 • Du har mødepligt på holdet og du skal ved planlagt afbud melde afbud til holdansvarlig mindst en uge før den træning, hvor du ikke kan deltage.

 • Du skal deltage aktivt i træningen - hele træningen.

 

Forældretræner:
At være forældretræner betyder at du hjælper til på det hold, hvor dit barn går. For at være forældretræner i GO, skal du kunne sige ja til følgende:

 

 • Kommer efter aftale og deltager aktivt i træningen og støtter op om undervisningen

 • Hjælpe til med praktiske opgaver til Forårsopvisningen

 • Hjælpe i forbindelse med arrangementer på holdet